Resan norrut från Bergen - Kirkenes   
  Ankomst: Ankomst: Ankomst:                 Avgång: Avgång: Avgång:
Hamn: Vår: 1/4 - 31/5
Vinter: 1/1-31/3,
1/11-31/12
Sommar:
1/6 - 31/8
Höst:
1/9 - 31/10
Vår: 1/4 - 31/5
Vinter: 1/1-31/3,
1/11-31/12
Sommar:
1/6 - 31/8
Höst:
1/9 - 31/10
Bergen  22:30 20:00 20:00
Florø 04:30 02:00 02:00 04:45 02:15 02:15
Måløy 07:15 04:15 04:15 07:30 04:30 04:30
Torvik 10:30 07:15 07:15 10:45 07:30 07:30
Ålesund                      12:00 08:45 08:45 15:00 09:30 09:30
Geiranger  - 13:25  -  - 13:30  -
Hjørundfjorden  -  - 11:30  -  - 15:00
Ålesund  - 18:15 17:15  - 19:00 19:00
Molde                       18:00 21:45 21:45 18:30 22:15 22:15
Kristiansund                             22:15 01:45 01:45 23:00 02:00 02:00
Trondheim                           06:00 08:30 08:30 12:00 12:00 12:00
Rørvik                      20:45 20:45 20:45 21:15 21:15 21:15
Brønnøysund                       00:45 00:45 00:45 01:00 01:00 01:00
Sandnessjøen              03:45 03:45 03:45 04:15 04:15 04:15
Nesna                    05:25 05:25 05:25 05:30 05:30 05:30
Ørnes                09:15 09:15 09:15 09:30 09:30 09:30
Bodø 12:30 12:30 12:30 15:00 15:00 15:00
Stamsund 19:00 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30
Svolvær                    21:00 21:00 21:00 22:00 22:00 22:00
Stokmarknes                                 01:00 01:00 01:00 01:15 01:15 01:15
Sortland                                 02:45 02:45 02:45 03:00 03:00 03:00
Risøyhamn                                 04:15 04:15 04:15 04:30 04:30 04:30
Harstad                                 06:45 06:45 06:45 08:00 08:00 08:00
Finnsnes                                 11:15 11:15 11:15 11:45 11:45 11:45
Tromsø                                 14:30 14:30 14:30 18:30 18:30 18:30
Skjervøy                                 22:30 22:30 22:30 22:45 22:45 22:45
Øksfjord                                 02:00 02:00 02:00 02:15 02:15 02:15
Hammerfest                                 05:15 05:15 05:15 06:00 06:00 06:00
Havøysund                                 08:45 08:45 08:45 09:15 09:15 09:15
Honningsvåg                                 11:15 11:15 11:15 14:45 14:45 14:45
Kjøllefjord                                 17:00 17:00 17:00 17:15 17:15 17:15
Mehamn                                 19:15 19:15 19:15 19:30 19:30 19:30
Berlevåg                                 21:45 21:45 21:45 22:00 22:00 22:00
Båtsfjord                                 23:45 23:45 23:45 00:15 00:15 00:15
Vardø                                 03:15 03:15 03:15 03:30 03:30 03:30
Vadsø                                 06:45 06:45 06:45 07:15 07:15 07:15
Kirkenes                                 09:00  09:00 09:00

Resan söderut från Kirkenes - Bergen
Hamn Ankomst: Ankomst: Avgång: Avgång
Vår: 1/4 - 31/5 Sommar: 1/6 -31/8
Höst: 1/9 - 31/10
Vinter: 1/1 - 31/3, 1/11 - 31/12
Vår: 1/4 - 31/5 Sommar: 1/6 - 31/8
Höst: 1/9 - 31/10
Vinter: 1/1 - 31/3, 1/11 - 31/12
Kirkenes   12:30 12:30
Vardø 15:45 15:45 16:45 16:45
Båtsfjord 19:45 19:45 20:15 20:15
Berlevåg 22:00 22:00 22:15 22:15
Mehamn 00:45 00:45 01:00 01:00
Kjøllefjord 02:45 02:45 03:00 03:00
Honningsvåg 05:30 05:30 05:45 05:45
Havøysund  07:45 07:45 08:00 08:00
Hammerfest 10:45 10:45 11:45 12:45
Øksfjord 14:30 15:30 14:45 15:45
Skjervøy 18:00 19:15 18:30 19:45
Tromsø 23:45 23:45 01:30 01:30
Finnsnes 04:15 04:15 04:45 04:45
Harstad 08:00       08:00 08:30 08:30
Risøyhamn 10:45 10:45 11:00 11:00
Sortland 12:30 12:30 13:00 13:00
Stokmarknes 14:15 14:15 15:15 15:15
Svolvær 18:30     18:30 20:30 20:30
Stamsund 22:00 22:00 22:30 22:30
Bodø 02:30 02:30 04:15 04:15
Ørnes 07:00 07:00 07:15 07:15
Nesna 11:00 11:00 11:15 11:15
Sandnessjøen 12:30 12:30 13:00 13:00
Brønnøysund 15:45 15:45 17:00 17:00
Rørvik 20:30 20:30 21:30 21:30
Trondheim 06:30 06:30 10:00 10:00
Kristiansund 16:30 16:30 17:00 17:00
Molde 21:00 21:00 21:30 21:30
Ålesund 00:30 00:30 01:00 01:00
Torvik 02:15 02:15 02:30 02:30
Måløy 05:15 05:15 05:45 05:45
Florø 07:45 07:45 08:15 08:15
Bergen 14:30 14:30 - -
Samtliga tider kan komma att förändras p.g.a. väderförhållande eller andra omständigheter.
Vi reserveras oss för ev skrivfel eller tidtabellsförändringar under säsong.