Resevillkor

Beställning
Beställningen skall innehålla passagerares för- och efternamn, nationalitet, födelseår, kön och ev krav på särskild service. För resor till Antarktis krävs ett speciellt läkarintyg.

Betalning
När du har bett oss att bekräfta din beställning förfaller resan till betalning enligt följande:

A. Om beställningen görs mer än 60 dagar före avresa debiteras en handpenning på 10 % av resans totala kostnad. Resans fulla pris ska vara inbetald senast 60 dagar före avresa.

B. Vid beställning senare än 60 dagar före avresa förfaller resans fulla pris omedelbart och hela resan betalas omgående.

C. Om resan inte betalas vid förfallodatum förbehåller sig Hurtigruten rätten att häva beställningen, behålla den inbetalda handpenningen och kräva en avbeställningsavgift i enlighet med avbeställningsreglerna (se nedan).

OBS! Vid specialkampanjer förfaller resans totalfaktura omedelbart efter beställning.

Vill du inte betala med kreditkort utan hellre få en faktura på posten tillkommer 50 NOK (2018) i faktureringsavgift.

Biljetter/Färdhandlingar
Resedokument skickas till överenskommen adress eller e-mail adress när slutlikvid är betald, normalt senast 2-3 veckor innan avresa eller enligt annan överenskommelse.

Ändringskostnader
Ändring av/i bekräftad bokning kostar 365 SEK + ev tillägsskostnader (tex ev kostnader för ändring av flygbiljetter). Ändras bokningen mindre än 35 dagar före avresa tilllkommer 10% avbeställningsavgift samt ändringsavgift enligt ovan.  Ändras avresedag räknas detta som avbeställning. Det är inte möjligt att ändra en befintlig bokning till ett specialerbjudande. Se avbeställningsregler nedan.

Avbeställning av bindande bokning - resor längs norska kusten samt expedtionsresor (utanför Norge) med avresa t.o.m 31 mars 2019
Avbeställningsdatum är det datum vi tar emot din avbokning.
Avbeställningskostnad fastställs enligt följande för Hurtigruten, för enskilda resenärer:
Dagar före avresa: Avbeställningsavgift i procent av resans totala pris
Mer än 60 dagar: Avgift motsvarande handpenning
60–42 dagar: 30 %
41–28 dagar: 60 %
27–14 dagar: 90 %
Mindre än 14 dagar: 100 %

Avbeställning av expeditionsresor (utanför Norge) med avresa f.r.o.m 1 april 2019
Mer än 200 dagar: Avgift motsvarande 10%
200–151 dagar: 15 %
150-91 dagar: 30 %
90-46 dagar: 50%
45-31 dagar: 70%
30-16 dagar: 80%
15-1 dag: 90%
No-show: 100%

På turer som baseras på förhandsbetalda flygbiljetter kommer flygbolagets boknings- och avbeställningsregler att kunna göras gällande.

Vid avbeställning av en eller flera personer i samma hytt, förbehåller sig Hurtigruten rätten att ändra hyttilldelningen för återstående person(er). Vid tilldelning av en ny hytt eller vid omkategorisering av tilldelad hytt ändras priset enligt motsvarande. OBS! Vid rundresor kan inga ändringar göras i reserutten efter att resan har påbörjats.

Om kundens beställning omfattar flera personer och det avtalade totalpriset baseras på rabatter eller avdrag som är knutna till antalet deltagare kommer underlaget för sådana rabatter eller avdrag att falla bort om någon i resesällskapet avbeställer. Vid sådan partiell avbeställning kommer Hurtigruten AS att återbetala den del av det avtalade/betalade priset till den/de som avbeställer samt kräva in en eventuell merkostnad till följd av bortfallet av rabatter knutna till antalet resenärer. Den som avbeställer måste betala avbeställningsavgift.

Vid avbeställning av resor beställda till kampanjpris tas en avbeställningsavgift på 100% ut, om inget annat är avtalat.

Om du blir tvungen att avbeställa din resa av orsaker som täcks av din försäkring ska du själv söka återbetalning av avbeställningsavgiften hos ditt försäkringsbolag. Försäkringspremie återbetalas inte.

För grupper gäller gruppvillkor. Dessa villkor meddelas vid bokningstillfället.

Inställd resa/ändring av Hurtigruten AS
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra uppgifter och korrigera eventuella fel på den här webbplatsen. Hurtigruten AS förbehåller sig rätten att i vissa fall ställa in din resa om det förutsatta minimiantalet deltagare inte uppnås. Det kan ske efter att resebekräftelsen har ställts ut, dock inte senare än 8 veckor före avresa, förutom vid force majeure.

Hurtigruten AS kan ställa in eller ändra en resa utan ersättningsansvar, förutsatt att vi kan intyga att den inte kan genomföras till följd av hinder som ligger utanför vår kontroll och som vi rimligtvis inte kan förväntas ha tagit i beaktande då avtalet ingicks, här också inbegripet medicinsk evakuering/ilandsättning av besättning och som varken Hurtigruten AS eller någon som vi ansvarar för kunde undgå eller avvärja följderna av.

Avbeställningsförsäkring och reseförsäkring
Vi rekommenderar våra kunder att teckna avbeställningsskydd och reseförsäkring innan resa. Det är en frivillig försäkring.

Prisgaranti
Samtliga priser på vår hemsida anges i svenska kronor. Om valutan förändras förbehåller vi oss rätten att justera priserna. Priset som vi lämnar på orderbekräftelsen garanterar vi oavsett hur valutan förändras. Förändringar av skatter och allmänna avgifter har vi inte något inflytande över, förändras dessa tvingas vi att justera priserna även på bekräftad bokning.

Förbehåll görs för eventuella skriv eller tryckfel på vår hemsida. Bengt-Martins AB förbehåller sig rätten till ändringar av priser och information på denna webbplats.
För mer detaljerad information, se Hurtigrutens beställningsvillkor i katalogen för gällande säsong.

Sidan är uppdaterad 180525