Resegarantier och medlemskap i SRF


BENGT-MARTINS är medlem i SRF -
Svenska Resebyråföreningen.
Anlita alltid en resebyrå som är ansluten till Svenska Resebyråföreningen, SRF. Som medlemmar antas endast finansiellt sunda resebyråföretag med erfaren och kompetent personal. Ett krav för medlemskap är också att företaget ställt erforderliga resegarantier.
Läs mer om SRF - klicka här 

BENGT-MARTINS har resegarantier hos Kammarkollegiet

Att vi har resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Att vi har resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

Länk till: Ansökan om ersättning ur resegarantin

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet