Resegarantier och medlemskap i SRF


BENGT-MARTINS är medlem i SRF -
Svenska Resebyråföreningen.
Anlita alltid en resebyrå som är ansluten till Svenska Resebyråföreningen, SRF. Som medlemmar antas endast finansiellt sunda resebyråföretag med erfaren och kompetent personal. Ett krav för medlemskap är också att företaget ställt erforderliga resegarantier.
Läs mer om SRF - klicka här 

BENGT-MARTINS har ställt resegarantier hos Kammarkollegiet
Resegarantin ska skydda resenärer när bl.a. paketresor ställs in eller avbryts. Garantin ska ställas till Kammarkollegiet innan företaget börjar marknadsföra eller sälja resor. Om resorna av någon anledning inte genomförs, oftast på grund av konkurs, kan garantin användas till att ge ersättning åt drabbade resenärer. För att få ersättning ska man ansöka hos Resegarantinämnden.

Läs mer om Kammarkollegiet - klicka här.
Läs mer om Resegarantier - klicka här.